Đếm ngược ngày thi tốt nghiệp THPT 2025
--
Day
:
--
Hour
:
--
Minutes
:
--
Seconds

LIVE T - CHUYÊN ĐỀ 12 (SGK MỚI 2K7)

Khóa học này sẽ giúp các em nắm chắc tất cả các dạng lý thuyết và bài tập trọng tâm nhất trong CHUYÊN ĐỀ HÓA 12 (SGK MỚI). Các dạng bài sẽ được Thầy Phạm Thắng | Thầy Ngọc Anh dãy chậm - kỹ - học đến đâu chắc đến đấy. Phần này yêu cầu tất cả các học sinh đều phải tham gia học đầy đủ. PHẢI HỌC THẬT CHẮC KHÓA CHUYÊN ĐỀ LIVE T THÌ CÁC EM MỚI CÓ THỂ TỔNG ÔN + LUYỆN ĐỀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT! 
Thầy Phạm Thắng | Thầy Ngọc Anh
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Khóa học này sẽ giúp các em nắm chắc tất cả các dạng lý thuyết và bài tập trọng tâm nhất trong CHUYÊN ĐỀ HÓA 12 (SGK MỚI). Các dạng bài sẽ được Thầy Phạm Thắng | Thầy Ngọc Anh dãy chậm - kỹ - học đến đâu chắc đến đấy. Phần này yêu cầu tất cả các học sinh đều phải tham gia học đầy đủ. PHẢI HỌC THẬT CHẮC KHÓA CHUYÊN ĐỀ LIVE T THÌ CÁC EM MỚI CÓ THỂ TỔNG ÔN + LUYỆN ĐỀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT!